Kontakt

Liptovský Ján o.z.

Adresa: Starojánska 9, 032 03 Liptovský Ján, Slovenská republika

Tel.: +421 948 288 228

E-mail: kontakt@liptovskyjan-oz.sk
Web: www.liptovskyjan-oz.sk
Číslo účtu: 2923900938/1100 Tatra banka, a.s.

IČO: 42348056