O nás

Občianskemu združeniu Liptovský Ján o.z. ide o ochranu historického, kultúrneho a prírodného dedičstva obce Liptovský Ján a Jánskej doliny a jeho zachovanie pre budúce generácie.

Aby sa bolo tým PRAVÝM MIESTOM PRE ŽIVOT všetkých – nielen jeho obyvateľov, ale aj návštevníkov.

Aby tu radi žili, trávili čas a vracali sa sem so srdcom plných pozitívnych emócií a spomienok na tento nádherný kút Slovenska.

Aby boli zároveň hrdí na dedičstvo, ktoré nám naš predkovia zanechali a chránili ho.

 

Ciele združenia:

a) zvyšovanie právneho vedomia občanov,
b) podpora vzdelávania a osvetová činnosť,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) ochrana ľudských práv,
e) obhajovanie záujmov občanov Liptovského Jána.

 

Predmetom činnosti združenia je najmä:

a) oblasť ochrany a starostlivosti o životné prostredie,
b) oblasť sociálnych vecí, školstva, kultúry, miestneho cestovného ruchu a dopravy
c) poskytovať svojim členom poradenskú a informačnú službu,
d) uskutočňovanie prednášok na školách,
e) publikovanie informácií na internetovej stránke,
f) získavanie prostriedkov na uskutočnenie cieľov združenia,
g) účasť na konaniach pred štátnymi orgánmi,
h) vzdelávanie občanov, organizovanie školení,
i) vytvárať podmienky pre činnosť rôzne špecializovaných záujmových či profesijných skupín v rámci združenia,
j) vykonávanie podnikateľskej činnosti ako doplnkovej činnosti zameranej na plnenie ostatných cieľov.